Nasycalnia Podkładów Pludry


[Aktualności][O przedsiębiorstwie][Świadectwa i normy][Nasza oferta][Kontakt][Kalendarium w formacie pdf - Galeria][REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ (OIU) BOCZNICY NASYCALNI PODKŁADÓW SP. Z O.O. W PLUDRACH]
Wszystkie nasze wyroby
produkowane są zgodnie
z obowiązującymi normami:

 1. PN-EN 13145+A1
  Kolejnictwo. Tor. Podkłady
  i podrozjazdnice drewniane.
 2. PN-EN 13991
  Pochodne z pirolizy węgla
  Oleje na bazie smoły węglowej: olej kreozotowy
  Wymagania techniczne i metody badań

Na życzenie klienta jesteœmy w stanie produkować zgodnie z innymi normami, np.:
 1. PN-D-95014
  Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe,
  dębowe i bukowe materiały drzewne nawierzchni kolejowej nasycone olejem impregnacyjnym.
 2. PN-D-95006
  Materiały drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej.
 3. PN-C-97023
  Produkty węglopochodne.
  Olej impregnacyjny.
 4. PN-D-01006
  Ochrona drewna. Klasyfikacja
  i terminologia metod konserwacji drewna.
Posiadane świadectwa:

ŚWIADECTWO
Nr B/2001/0324

do wglądu
w siedzibie firmy
ŚWIADECTWO
Nr B/2003/UTK/047

do wglądu
w siedzibie firmy
Certyfikat ZKP
Nr 4 FPC 031 2016

do wglądu
w siedzibie firmy
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009
Nr 1610 425 2015 Q

do wglądu
w siedzibie firmy
Certyfikat PN-EN ISO 14001:2005
Nr 1610 426 2015 E

do wglądu
w siedzibie firmy
Cofnij
 
 
     Nasycalnia Podkładów Pludry