Nasycalnia Podkładów Pludry


[Aktualności][O przedsiębiorstwie][Świadectwa i normy][Nasza oferta][Kontakt][Kalendarium w formacie pdf - Galeria][REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ (OIU) BOCZNICY NASYCALNI PODKŁADÓW SP. Z O.O. W PLUDRACH]
2014-07-02 09:52:37

POLITYKA ZSZ

Nadrzędnym celem funkcjonowania Nasycalni Podkładów Sp. z o.o. w Pludrach jest pełen profesjonalizm i nowoczesne działanie na rynku producentów i dostawców drewnianej nawierzchni kolejowej w oparciu o tradycję firmy i zdobyte doświadczenie produkcyjne, dbałość o środowisko naturalne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
W myśl powyższego spółka zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005


W działalności spółki szczególny nacisk skierowany jest na:
 przestrzeganie wymagań norm i przepisów prawa,
 nieustanny rozwój firmy, utrzymanie i umocnienie pozycji na rynku producentów drewnianej nawierzchni kolejowej poprzez stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość realizowanej produkcji,
 dywersyfikacja nowych kierunków produkcyjnych,
 podnoszenie standardów obsługi klienta poprzez dostosowanie się do ich potrzeb i wymagań, a także ustosunkowywanie się do ich opinii,
 unowocześnianie firmy poprzez wprowadzenie systemów zarządzania jakością i środowiskiem oraz procesem produkcyjnym,
 zapobieganie zanieczyszczeniom i minimalizowanie wpływu prowadzonej działalności na otaczające środowisko poprzez kontynuację likwidacji skutków skażenia terenu oraz zacieśnienie współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi w celu wynalezienie innowatorskich metod likwidacji skażenia ropopochodnymi,
 podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników poprzez systemy szkoleń w zakresie jakości oraz ochrony środowiska naturalnego.

Przegląd newsów

2012-10-16
DREWNIANE SŁUPY TELETECHNICZNE

2012-09-10
ISO 9001 i 14001

2012-07-06
Oferta pracy - nabór zamknięty

2012-07-06
ISO 9001 i 14001

2012-04-24
OGŁOSZENIE

2012-04-06
Życzenia Wielkanocne

2012-03-05
OGŁOSZENIE

2011-10-03
Impregnacja ekologicznym olejem kreozotowym typu WEI C.

2011-07-28
Transport Ciężarowy Nasycalni.

2010-08-26
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.Cofnij
 
 
     Nasycalnia Podkładów Pludry